Κάλεσμα Ενεργοποίησης του Συλλόγου

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης του συλλόγου μας, στην Γενική Συνέλευση της 20ης Ιανουαρίου 2017 αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το παρόν πληροφοριακό σύστημα για την εγγραφή και ενημέρωση των μελών μας. Όλα τα μέλη, νέα και παλαιά, θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα δημιουργίας κάρτας μέλους - αίτηση εγγραφής στο σύλλογο εκ νέου, ώστε να επικαιροποιηθεί το ψηφιακό αρχείο, να καταμετρηθούν τα ενεργά μέλη. (Προς το παρόν δεν υπάρχει οικονομική συνδρομή κατά την εγγραφή μέλους στο σύλλογο.)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η είσοδος γίνεται με την χρήση του λογαριασμού χρήστη του Παν/μίου Θεσσαλίας που διαθέτετε (e-mail).

[Η μορφή του Π.Σ. είναι προσωρινή, θα ολοκληρωθεί σύντομα συγχωρείστε τυχόν ατέλειες.]