ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης του συλλόγου μας, στην Γενική Συνέλευση της 20ης Ιανουαρίου 2017 αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το παρόν πληροφοριακό σύστημα για την εγγραφή και ενημέρωση των μελών μας. Όλα τα μέλη, νέα και παλαιά, θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα δημιουργίας κάρτας μέλους - αίτηση εγγραφής στο σύλλογο εκ νέου, ώστε να επικαιροποιηθεί το ψηφιακό αρχείο, να καταμετρηθούν τα ενεργά μέλη και να δρομολογηθούν σύντομα οι εκλογές του συλλόγου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η είσοδος γίνεται με την χρήση του λογαριασμού χρήστη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που διαθέτετε.

[Η μορφή του Π.Σ. είναι προσωρινή, θα ολοκληρωθεί μετά την εκλογή νέου Δ.Σ. Συγχωρείστε τυχόν ατέλειες. ]

Εγγραφή στο Σύλλογος Συμβασιούχων RSS