Μέλη Συλλόγου

Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν μόνο όσοι πληρούν και αποδέχονται τους όρους του καταστατικού του συλλόγου και ειδικότερα του άρθρου 5 του καταστατικού, δηλαδή «όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ), ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ», εκτός αυτών που έχουν εκπαιδευτική και επιμορφωτική σχέση (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ΔΕΠ) στα πλαίσια της οποίας αμείβονται από φορείς του Π.Θ. (πχ. ερευνητικά προγράμματα).

Όσοι εργαζόμενοι του Π.Θ. ανήκουν στις άνω κατηγορίες και επιθυμούν να εγγραφούν, θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα δημιουργίας κάρτας μέλους - αίτηση εγγραφής στο σύλλογο και να προστεθούν στο mail-list. Προς το παρόν δεν υπάρχει οικονομική συνδρομή κατά την εγγραφή μέλους στο σύλλογο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η είσοδος γίνεται με την χρήση του λογαριασμού χρήστη του Παν/μίου Θεσσαλίας που διαθέτετε (e-mail).