Διοικητικό Συμβούλιο

Εκ των εκλογών της 3ης Οκτωβρίου 2018, προέκυψαν:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος : Αντώνης Σουλικιάς
Γενικός Γραμματέας : Αρχοντούλα Γιαλμανίδη
(Αντιπρόεδρος) : Γιώργος Πρώιας
Ταμίας : Αλεξάνδρα Δουλκιαρίδη
Οργανωτικός Γραμματέας : Στέλιος Μίμης

Αναπληρωματικά Μέλη :
Ελένη Χατζηνίκου
Κώστας Χούμας

Ελεγκτική Επιτροπή:
Στέφανος Κηπουρός
Μαρία Πασχάλη
Γεωργία Σιαπάτη

Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία - ΠΟΕΙΔΔ:
Αντώνης Σουλικιάς
Στέλιος Μίμης